Geplaatst in

26 april

In Memoriam SAKE MEIJER (12 september 1933 - 22 april 2019)

Sake Meijer heeft veel betekend voor de WSV Emmen. Fred Haikens heeft een mooi verslag gemaakt over de betekenis van Sake Meijer voor het wielrennen.

In Memoriam SAKE MEIJER
(12 september 1933 - 22 april 2019)

Sake Meijer is geboren in Almelo en is daar voor het eerst in aanraking gekomen met de wielersport. Zijn jongere broer Klaas fietste in die tijd bij de Zwaluwen en Sake werd door die club gebombardeerd tot trainer/coach. Ook het repareren en prepareren van de fietsen nam hij voor zijn rekening.

In 1958 verhuisde Sake naar Sleen. Daar organiseerde hij op verzoek van de Hoogeveense wielerclub de Peddelaars tot tweemaal toe de Ronde van Sleen. Verder bemoeide hij zich toen niet met de wielersport.

Dat veranderde toen zijn zoon Wim ging fietsen bij de jeugd van WSV Emmen. Sake was toen na 3 jaar in Sleen te hebben gewoond al verhuisd naar Emmen. Hij werkte 16 jaar bij de Danlon en was actief binnen de vakbond. Door een bedrijfsongeval kwam hij in de W.A.O. terecht en kreeg dus tijd om iets anders te doen.

Dat werd de eigenlijke start van zijn intensieve bemoeienis met de wielersport in het algemeen en meer in het bijzonder met de WSV Emmen.
Voor Sake is de club zowat zijn levenswerk geworden. Hij was niet alleen bestuurslid, maar ook jeugdleider, jury-lid, secretaris en voorzitter van de organisatie-afdeling, districtsbestuurder en contactpersoon naar de meest uiteenlopende instanties. Bovendien “runde” hij samen met zijn vrouw Elly ruim 10 jaar de kantine. In die functie was hij binnen de club ‘de spin in het web’.

Sake begon bij de jeugdafdeling. Hij was 5 jaar lang voorzitter van de jeugdcommissie (en daarmee tevens bestuurslid) en 4 jaar jeugd-districtssecretaris. Tevens volgde hij met succes een cursus voor jeugdleider en in die hoedanigheid trok hij er elk weekend met de jeugd op uit naar wedstrijden her en der in Nederland.
Onder zijn bewind kwam de jeugdafdeling tot grote bloei (zo’n 40 jeugdrenners), mede door de aanleg van de wielerbaan op de Meerdijk en de bouw van een clubhuis in 1976.

In 1979 stapte Sake over naar de organisatie-afdeling, waarvan hij secretaris werd en informeel ook voorzitter, want hij coördineerde alle organisatorische werkzaamheden.
Ruim 10 jaar heeft hij deze functie vervuld en in die tijd heeft hij talloze contacten gelegd. In die periode is WSV Emmen uitgegroeid tot de club die in Noord-Nederland de meeste wedstrijden organiseerde.
Naast de criteriums in het werkgebied van de club stond er bijna elk jaar wel een bijzonder “project” op stapel, soms eenmalig, soms blijvend. Wat velen bijvoorbeeld niet zullen weten is, dat hij samen met Peter van Putten de Gouden Pijl van Emmen op poten heeft gezet.

Vanaf 1974 t/m 1989 was Sake bestuurslid van WSV Emmen. Daarnaast heeft hij tegelijkertijd enkele jaren deel uitgemaakt van het districtsbestuur van Drenthe.
Bij zijn afscheid als bestuurslid van WSV Emmen in 1989 werd hij benoemd tot ere-lid van de club.
De ledenvergadering betekende voor Sake het einde van zijn 15-jarige periode als bestuurslid van de WSV Emmen. Maar dat betekende allerminst, dat hij voor de wielersport verloren ging. Sake ging zich nu helemaal toeleggen op zijn functie als secretaris en coördinator bij PWZ.

Het tekent de betrokkenheid van Sake Meijer, dat hij - ook nadat zijn zoon de fiets aan de wilgen hing - de wielersport trouw is gebleven. Hij is één van de grondleggers van de stichting Promotie Wielersport Zuidenveld (P.W.Z.), waarin hij sinds de oprichting in 1989 fungeerde als secretaris/penningmeester. Hij vervulde daar een rol die hij in de periode ’80-’90 ook bij WSV Emmen speelde, namelijk die van manager: organiseren, contacten leggen en onderhouden, het regelen van praktische en materiële zaken, vraagbaak voor renners en bestuurders.

Vrijwilliger van het jaar
In 1991 werd Sake gekozen tot vrijwilliger van het jaar van de gemeente Emmen. Op vrijdagavond 7 juni werd hij In de Zuidoosthal toegesproken door wethouder Piet Reuver, die hem de “Godfather van de wielersport” noemde. Sake werd op het podium geroepen voor de bloemen en een zestal CD’s met daarop zijn favoriete muziek, de oude jazz.
Overigens moest er tijd worden gerekt, voordat Sake kon worden gehuldigd. Want hij zat nietsvermoedend in zijn voortuintje te genieten van de Ronde van Angelslo. Pas na afloop van deze ronde en na flink wat aandrang meldde het beoogde feestvarken zich in de drukke Zuidoosthal.

Zilveren Wiel 8 oktober 1993
De uitreiking van het Zilveren Wiel aan Sake Meijer vormde het hoogtepunt van de jaarlijkse gezellige avond, waarmee het bestuur van PWZ het wielerseizoen pleegt af te sluiten. Dit gebeurde in Hotel Ten Cate. In een zorgvuldig opgebouwde speech liet PWZ-voorzitter Appeldoorn, mede sprekend namens de KNWU, er geen enkele twijfel over bestaan, dat het hoog tijd werd om Sake Meijer te onderscheiden vanwege zijn vele verdiensten voor de wielersport over een periode van meer dan 25 jaar. In dat verband noemde hij Sake de ‘Godfather’ van de wielersport in Zuid-Oost Drenthe. (waar hebben we dat vaker gehoord ?)
Na het opspelden van het decorum (dit had nogal wat voeten in aarde, want het speldje wilde niet door het jasje) kwam de voorzitter met een volgende verrassing. Namens de sponsorgroep bood hij de blij verraste Meijer een prachtige home-trainer aan, die ter plekke door mecanicien Altinus Vos werd afgesteld. Reactie vanuit de zaal: “Dit duurt te lang Vos, de kopgroep is al lang weg”.

Lintje 2000
Op vrijdag 28 april moest Sake in het gemeentehuis zijn om een nieuw aow-pasje in ontvangst te nemen. “Je moet wel je nette pak aandoen, hoor”, zei zijn vrouw Ellie quasi achteloos. Toen viel bij Sake het kwartje. Er stond weer iets te gebeuren. Het werd een welverdiende koninklijke onderscheiding.

Gouden speld 2009
Vlak voor de start van de Gouden Pijl in 2009 werd Sake onderscheiden met de Gouden Speld van de KNWU. De toen 75-jarige inwoner van Emmen ontving de speld uit handen van districtsvoorzitter Ger Heeringa.

Met deze erelijst heeft Sake Meijer wel zo ongeveer “alle prijzen gewonnen”, die er te winnen zijn.
Een wielerman om als club trots op te zijn.

Fred Haikens 

Reageer op dit bericht

Volg @wsvemmen op twitter

Laden...

© 2000 - 2012 Wielersport Vereniging Emmen

Website door: Ediso