Privacyverklaring

Jouw privacy bij WSV Emmen

Om lid te kunnen worden van een vereniging (in dit geval van de WSV Emmen) zal je een aantal persoonsgegevens met die vereniging moeten delen. Dat kan natuurlijk niet anders. WSV Emmen is altijd zorgvuldig met die gegevens omgegaan en dat zullen we blijven doen.

Ons volledige privacyreglement vind je hier: WSV Emmen privacyreglement. We blijven steeds actief aan het nadenken over ons privacybeleid. Daarom is het dus goed mogelijk dat er in de toekomst nog nieuwe verbeterde versies van dit document komen. Als je vragen of opmerkingen hebt of als je het niet eens bent met de manier waarop we met jouw gegevens om gaan: laat het ons weten! Het liefst via een email naar secretariaat@wsvemmen.nl